ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

 
         
 

 
     
 

Tο FineGREEN είναι η νέα ενεργειακή εφαρμογή ΒΙΜ της 4Μ, που ενσωματώνει διεθνώς αναγνωρισμένα εργαλεία με στόχο την πραγματοποίηση πιστοποιημένων ενεργειακών μελετών σε παγκόσμιο επίπεδο.

> Γενική Φιλοσοφία (youtube)

> Δοκιμαστική έκδοση (trial version)

 
 

 

 

 

FineGREEN Αναλυτικά Χαρακτηριστικά

 

     

Αναγνωρισμένο επίσημα και πιστοποιημένο σαν GUI του EnergyPlus,  το FineGREEN αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Ως γνωστόν, το EnergyPlus είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη υπολογιστική μηχανή ενεργειακής προσομοίωσης κτιρίων, η οποία αναπτύχθηκε από το υπουργείο ενέργειας των ΗΠΑ με την σφραγίδα του  DOE.

 

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η μοντελοποίηση κτιρίου με το FineGreen είναι:

 • Το φιλικό περιβάλλον σχεδίασης και η συμβατότητα με όλη την σειρά προγραμμάτων  FINE/ADAPT, 4M KENAK, IDEA, με αρχεία DWG & IFC  
 • Πλούσιες Βιβλιοθήκες με δεδομένα υλικών και δομικών στοιχείων σύμφωνα με τo πρότυπο ASHRAE 90.1
 • Προφίλ κτιρίων (activity data, schedules, lighting and HVAC systems), σύμφωνα με την ASHRAE
 • Δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων σύμφωνα με το πρότυπο ενεργειακής αξιολόγησης LEED
 • Φωτοτεχνικοί υπολογισμοί και γραφήματα, τα οποία προσδιορίζουν την χρήση των φωτιστικών καθόλη την διάρκεια της ημέρας και του έτους
 • Δυνατότητα εύκολης και γρήγορης τροποποίησης του μοντέλου για την διαμόρφωση σεναρίων, με στόχο τον βέλτιστο ενεργειακό σχεδιασμό. 

 

To 4M FineGreen είναι ένα πρόγραμμα ενεργειακής προσομοίωσης κτιρίων το οποίο δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να εκμεταλλευτεί από την μία τις δυνατότητες του σχεδιαστικού 4Μ FINE και από την άλλη την παντοδύναμη υπολογιστική μηχανή του EnergyPlus.

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά την ενεργειακής προσομοίωσης του FineGreen με το EnergyPlus είναι τα εξής:

 • Αναλυτική μοντελοποίηση του κτιρίου με βάση τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, τις εσωτερικές συνθήκες, τα  συστήματα HVAC και τα ακριβή χρονοδιαγράμματα λειτουργίας τους.
 • Υπολογισμός θερμικών απωλειών και ψυκτικών φορτίων με βάσει τις θερμοκρασίες σχεδιασμού
 • Δυνατότητα ενσωμάτωσης όλων των σύγχρονων στρατηγικών εξοικονόμησης ενέργειας με την χρήση των συστημάτων HVAC, συστημάτων σκίασης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Πιστή ενεργειακή προσομοίωση του κτιρίου(Building Energy Simulation), βασισμένη στις ωριαίες διακυμάνσεις των εξωτερικών κλιματικών συνθηκών, καθώς επίσης και στις εσωτερικές συνθήκες λειτουργίας.
 • Μέγιστη ακρίβεια αποτελεσμάτων, καθώς η προσομοίωση κτιρίου με ωριαίο βήμα  υπολογισμού για 8760 ώρες, προσεγγίζει την πραγματική λειτουργία του κτιρίου.
 • Οργάνωση και εξαγωγή αποτελεσμάτων σε πίνακες και γραφήματα με στόχο την γρηγορότερη κατανόηση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων.

 

Συμπερασματικά, το FINEGREEN είναι ένα εργαλείο το οποίο καλύπτει όλο το φάσμα για τον πλήρη ενεργειακό σχεδιασμό ενός κτιρίου. Προσφέρει ελευθερία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση οποιουδήποτε κτιριακού μοντέλου και συνάμα την αξιοπιστία αποτελεσμάτων του EnergyPlus και του 4Μ FINE.