Νέο

Πρόγραμμα Αποτύπωσης Κτιρίων

         
 

 

Κατατοπιστικά Video και Δοκιμαστική Έκδοση: 

> BSURVEY - Εισαγωγή στην φιλοσοφία (1' 20'')

> BSURVEY - Κύριες Λειτουργίες   (16' 30'') 

> BSURVEY - Δοκιμαστική έκδοση (trial version) 

BSURVEY - Αναλυτική Σειρά Video (Playlist με 19 Video) 

 

 

BSURVEY: Περιγραφή & Γενικά Χαρακτηριστικά

Το πρόγραμμα BSurvey (Building Survey) αναπτύχθηκε με στόχο την εύκολη και γρήγορη αποτύπωση κτιρίων. Πράγματι, η διαδικασία της αποτύπωσης με το πρόγραμμα γίνεται σε ελάχιστο χρόνο, καθώς αυτό παράγει αυτόματα τα σχέδια την ίδια στιγμή που πραγματοποιούνται οι μετρήσεις. Το αρχείο του έργου BSurvey μπορεί να αποθηκεύεται και στο cloud για ευέλικτη συνδιαχείριση και από άλλους χρήστες.

Για τη λειτουργία του BSurvey, χρειάζεται ένας φορητός υπολογιστής (Laptop) με λειτουργικό windows, οθόνη αφής και ένα αποστασιόμετρο λέιζερ που διαθέτει Bluetooth.

Μέσα από τις έξυπνες εντολές του προγράμματος, ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει χώρους οποιουδήποτε γεωμετρικού σχήματος και να τοποθετήσει τα όποια δομικά στοιχεία «συναντήσει» κατά την αποτύπωση (πχ κολώνες, πλάκες, κάγκελα, ράμπες, στέγες κλπ).

Το σχέδιο DWG που παράγεται, είναι  ταυτόχρονα και έξυπνο 3D μοντέλο BIM πλήρως συμβατό με όλα τα πακέτα 4Μ (4M-KENAK, FINE, IDEA, FineGREEN κλπ). Ετσι, όταν ολοκληρωθεί η αποτύπωση, η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού για παράδειγμα είναι θέμα λίγων λεπτών. Αντίστοιχα και η έκδοση πιστοποιητικού Leed με το FineGREEN.

Επιπρόσθετα, το BSurvey μπορεί να εξάγει και αρχείο IFC, για συνεργασία και με οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα BIM (πχ. Revit, Archicad, AllPlan κ.α.), ενώ και τα ίδια τα αρχεία έργων BSurvey που έχουν μορφή DWG διαβάζονται από οποιοδήποτε πρόγραμμα CAD (πχ. Autocad®, 4MCAD κλπ).

 

 

BSURVEY: Αναλυτικά Χαρακτηριστικά & Δυνατότητες

 • Δυνατότητα αποτύπωσης χώρου από προκαθορισμένα σχήματα ή εναλλακτικά ελεύθερη σχεδίαση οποιουδήποτε περιγράμματος
 • Γεννήτρια ανοιγμάτων για την δημιουργία ανοιγμάτων οποιασδήποτε μορφής και σχήματος επιθυμεί ο χρήστης
 • Γεννήτρια εσωτερικών διαχωριστικών στους χώρους για την δημιουργία διαχωριστικών επιφανειών (πχ. Γραφείου) οποιασδήποτε μορφής και σχήματος
 • Ταχύτητα και ευκολία στην εισαγωγή κολονών και δοκαριών στους χώρους
 • Αποτύπωση όψης τοίχου οποιουδήποτε σχήματος, μέσω διαδοχικών μετρήσεων από ένα ή περισσότερα σημεία
 • Εξυπνο «ξεπέρασμα» (skip) τυχόν εμποδίων κατά την μέτρηση με άμεση στόχευση σε χαρακτηριστικά εμφανή σημεία
 • Δυνατότητα χειρωνακτικής επέμβασης στην τιμή που μετρήθηκε αυτόματα, έτσι ώστε πχ. να μπορεί να προστεθεί ή να αφαιρεθεί μια απόσταση κατά τη στιγμή της μέτρησης.
 • Εύκολη προσαρμογή ανεξάρτητων χώρων για τη δημιουργία κτιριακού κελύφους
 • Αυτόματο σκανάρισμα χώρου πραγματοποιώντας μέτρηση από 2 εσωτερικά σημεία
 • Ευκολία σε τυχόν τροποποιήσεις (editing) κατά την στιγμή που πραγματοποιούνται οι μετρήσεις
 • Δυνατότητα σύνδεσης-ένωσης (join) δύο χώρων που αποτυπώθηκαν ανεξάρτητα αλλά σχετίζονται μεταξύ τους με κοινό στοιχείο (πχ. κοινή πόρτα, κοινό σταθερό στοιχείο κλπ)
 • Δυνατότητα διάσπασης-αποσύνδεσης (unjoin) δύο ενωμένων χώρων σε δύο χωριστούς χώρους
 • Εύκολη αποτύπωση των ειδικών στοιχείων (στέγες, σκάλες, ράμπες, κάγκελα, δοκοί κλπ)
 • Δυνατότητες ειδικών μετρήσεων, ακόμα και για τις πιο απαιτητικές και ιδιάζουσες περιπτώσεις που μπορεί να συναντήσει ο χρήστης στην πράξη
 • Πλήρης και ακριβής εποπτεία των χώρων για το πώς έχουν αποτυπωθεί καθόλη την διαδικασία της μέτρησης
 • Παραγόμενο αρχείο αποτύπωσης κτιρίου ίδιου format με FINE/ADAPT, GCAD/KENAK, IDEA, FineGREEN για άμεσο διάβασμα και επεξεργασία
 • Εξοδος αρχείου κτιρίου σε αρχείο IFC για συνεργασία με οποιοδήποτε πρόγραμμα BIM (πχ Revit, Archicad, Allplan κ.α.)
 • Αρχείο αποτύπωσης στην μορφή DWG (native dwg format) ώστε να μπορεί να γίνει επεξεργασία του και από οποιοδήποτε CAD πρόγραμμα
 • Δυνατότητα αποθήκευσης στο cloud, που μεταξύ άλλων υποστηρίζει και την online επικοινωνία site-γραφείου